Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 9(87) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng khả năng trao đổi ion của AMP và AWP trong xử lí thải phóng xạ chứa Li, Na, K, Ca, Mg, Ba Tóm tắt   PDF
Nguyễn An Sơn, Đặng Lành
 
S. 9(75) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng Latex trong nghiên cứu và giảng dạy hóa học Tóm tắt   PDF
Phùng Gia Luân
 
S. 17 (2009): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri nhận vào việc giảng dạy thành ngữ tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Vũ
 
T. 14, S. 12 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng matlab và phương pháp Euler-Gromer để khảo sát dao động cưỡng bức của con lắc đơn Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Thư, Quách Khả Quang
 
T. 15, S. 9 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong giám sát chất lượng mặt đường bộ, thí điểm tại một số đoạn trên Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình Tóm tắt   PDF
Hà Thị Hằng
 
S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục Ứng dụng mô hình vòng xoắn ốc kiến thức vào giảng dạy tiết học ôn tập kiến thức Tóm tắt   PDF
Phan Lữ Trí Minh
 
S. 54 (2014): Khoa hoc Giáo dục Ứng dụng mô hình về quá trình lĩnh hội cái mới vào hoạt động dạy học Tóm tắt   PDF
Phan Lữ Trí Minh
 
S. 61 (2014): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng mẫu đơn hạt xác định thời gian sống một số mức kích thích của hạt nhân 59 Ni Tóm tắt   PDF
Nguyễn An Sơn, Đặng Lành
 
S. 57 (2014): Khoa hoc Giáo dục Ứng dụng một số phần mềm trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Hồng Đức Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hà Lan
 
T. 14, S. 3 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng phân bón lá sinh học chiết xuất từ Trùn quế (Perionyx excavatus) trong canh tác rau an toàn tại hộ gia đình ở nội thành Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tường Linh, Trần Hồng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Phương
 
S. 8(74) (2015): Khoa học Giáo dục Ứng dụng phân tích văn bản vào việc phân tích các bài đọc hiểu phần 2 FCE trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 2 (2004): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng phần mềm Gaussian ‘98 nghiên cứu cơ chế phản ứng tách Hydroclorur từ 2_cloropropane Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Trúc Linh
 
S. 5(83) (2016): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ứng dụng quy hoạch không gian biển vào phát triển sản phẩm du lịch biển đảo ở Kiên Giang Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Quang
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Kim Phương, Trương Thị Tinh Tươm, Võ Minh Toàn, Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đức Hoàng
 
S. 8 (2006): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng topology vào hệ thống Sagogis Tóm tắt   PDF
Vũ Thanh Nguyên
 
T. 15, S. 12 (2018): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng xử lí Metylen Blue bằng than hoạt tính được điều chế từ hạt mắc ca với tác nhân hoạt hóa KOH Tóm tắt   PDF
Đào Minh Trung
 
S. 24 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ b-sitosterol, b-sitosteryl arachidate và một este mới của cây Mộc ký ngũ hùng ký sinh trên cây Mít Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Hạt, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa, Trương Quốc Phú, Lê Trần Phương Thảo
 
S. 41 (2012): Khoa học Xã hội và Nhân văn Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỉ nguyên Thăng Long – Đại Việt Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thu Vân
 
S. 12(78) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Basic properties of debris disks around nearby young brown dwarf candidates Tóm tắt   PDF
Nguyen Thanh Dat, Phan Bao Ngoc
 
S. 1(79) (2016): Khoa học Giáo dục Basic thoughts concerning teaching research – situation, perspectives and limits Tóm tắt   PDF
Dao Thi Hoang Hoa, Hans-Jürgen Becker, Minh Quang Nguyen
 
S. 57 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Loan
 
T. 14, S. 4b (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – một chân lí giản dị và những ứng dụng giàu hữu ích cho cuộc sống Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thu Vân
 
S. 26 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thu Vân
 
S. 21 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Tuấn Duy
 
S. 8 (2006): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài toán hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Long, Lê Thị Phương Ngọc
 
126 - 150 trong số 2377 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100