Tạp chí Luật học, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Án lệ liên quan đến quy chế pháp lí của đảo và liên hệ với các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Thị Anh Đào

Tóm tắt


Qua lập luận của cơ quan tài phán quốc tế trong một số án lệ liên quan đến quy chế pháp lí của đảo, bài viết liên hệ với quy chế pháp lí của các đảo ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522