Tạp chí Luật học, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bùi Thị Huyền

Tóm tắt


Bài viết phân tích, đánh giá ý nghĩa bảo đảm quyền con người, quyền công dân qua các quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng dân sự, nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự và thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522