Tạp chí Luật học, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Án lệ và việc áp dụng án lệ để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quang Thành

Tóm tắt


Bài viết đề cập sự hình thành án lệ, vai trò của án lệ; việc áp dụng án lệ; nêu một số kiến nghị về việc áp dụng án lệ để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522