Tạp chí Luật học, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo vệ quyền riêng tư ở Hoa Kỳ, Pháp và những kinh nghiệm cho Việt Nam

Thái Vĩnh Thắng

Tóm tắt


Bài viết phân tích cơ sở lí luận pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền riêng tư ở Hoa Kỳ, Pháp và những kinh nghiệm có thể áp dụng choViệt Nam.
Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522