Tạp chí Luật học, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Quyền được chết" - Điều kiện và phương pháp tiến hành tại Việt Nam

Nguyễn Vinh Hưng

Tóm tắt


Hiện nay, vấn đề nên hay không nên quy định về “quyền được chết” đang được nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm bởi đây là quyền hạn đặc biệt mà việc quy định nó sẽ tác động, ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Ngoài ra, các điều kiện, phương pháp tiến hành tại Việt Nam sẽ như thế nào nếu như “quyền được chết” được Quốc hội cho phép thông qua. Bài viết nghiên cứu về điều kiện, phương pháp tiến hành “quyền được chết” tại một số quốc gia, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp cho việc áp dụng “quyền được chết” tại Việt Nam trong thời gian tới.Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522