S. 3 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Quyền được suy đoán vô tội theo Hiến pháp và vấn đề bảo đảm thực thi ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Trần Thái Dương 3
Giới hạn xét xử sơ thẩm theo truy tố Tóm tắt
Mai Thanh Hiếu 18
Tính thống nhất giữa các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Hoà 28
Những điểm mới trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi 39
Khái niệm, phân loại nhóm đất nông nghiệp và chủ thể sử dụng nhóm đất nông nghiệp Tóm tắt
Trần Quang Huy 54
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt
Bùi Thị Huyền 65
Những điểm mới trong quy định về các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng của Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
Cao Thị Oanh 74
Những điểm mới trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các giai đoạn thực hiện tội phạm Tóm tắt
Lê Thị Sơn 82
Thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai - Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Tóm tắt
Vũ Thị Hồng Yến 92


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522