S. 5 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tăng mức thuế đối với các loại thuế nội địa đánh vào hàng hoá nhập khẩu - Những vấn đề kinh tế và pháp lí Tóm tắt
Đinh Khương Duy 3
Nhận diện điều ước quốc tế trên cơ sở “ý định xác lập quyền và nghĩa vụ” của các bên Tóm tắt
Trần Lê Duy, Đoàn Phương Mai 12
Quy định về trợ cấp nghề cá trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Hà 29
Quyền sửa bản án sơ thẩm của toà án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam Tóm tắt
Mai Thanh Hiếu 43
"Quyền được chết" - Điều kiện và phương pháp tiến hành tại Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Vinh Hưng 55
Trách nhiệm hiến pháp trong bối cảnh cải cách pháp luật và nhu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Mai Văn Thắng 68
Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ 81
Các tiêu chí xác định hành vi chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị An Tuệ 93


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522