Chi tiết về Tác giả

Gia Lâm, Vũ

  • S. 12 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại - Những vướng mắc khi thực hiện và kiến nghị khắc phục
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522