Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7 (2017) Pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hồng Bắc
 
S. 6 (2106) Pháp luật về mang thai hộ ở Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VĂN CỪ
 
S. 10 (2018) Pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ti đại chúng với người có liên quan - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Võ Trung Tín, Kiều Anh Vũ
 
S. 11 (2016) Pháp luật về quản trị công ti cổ phần Việt Nam dưới góc nhìn so sánh với pháp luật một số nước Tóm tắt
Trần Huỳnh Thanh Nghị
 
S. 3 (2019) Pháp luật về thị thực nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài - Bất cập và hướng hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Hồng Bắc
 
S. 3 (2019) Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện Tóm tắt
Phạm Ngọc Thắng
 
S. 2 (2017) Pháp luật Việt Nam hiện hành về chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận và các kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Đoàn Thị Phương Diệp
 
S. 3 (2018) Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp - Bình luận và kiến nghị Tóm tắt
Vũ Thị Hải Yến
 
S. 11 (2018) Pháp luật Việt Nam về trợ giúp pháp lí trong tố tụng hình sự Tóm tắt
Lê Huỳnh Tấn Duy
 
S. 6 (2017) Pháp điển hoá tư pháp quốc tế trên thế giới và một số gợi ý đối với Việt Nam Tóm tắt
Ngô Quốc Chiến
 
S. 10 (2018) Phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Minh Đoan
 
S. 12 (2017) Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách, pháp luật Tóm tắt
Viên Thế Giang
 
S. 7 (2019) Phát triển ngân hàng xanh - Thực trạng và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Trần Linh Huân
 
S. 7 (2019) Phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Trần Vũ Hải
 
S. 4 (2016) Phân tích khoa học các điểm hạn chế cơ bản thuộc Phần thứ nhất: Những quy định chung của Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
NGÔ NGỌC DIỄM, ĐỖ VĂN HÙNG
 
S. 1 (2019) Phân định thềm lục địa ngoài 200 hải lí - Quy định, thực tiễn quốc tế và bài học cho Việt Nam và Malaysia Tóm tắt
Trần Lê Duy
 
S. 11 (2017) Phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Tóm tắt
Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Hà
 
S. 12 (2106) Phương pháp xác định kết quả bầu cử theo đa số - Nhận thức lại qua cuộc bầu cử Hạ nghị viện Vương quốc Anh Tóm tắt
Mai Thị Mai
 
S. 6 (2106) Phương thức bảo vệ quyền công dân trong hoạt động hành chính và sự đáp ứng của pháp luật khiếu nại hiện hành Tóm tắt
TRẦN THỊ HIỀN
 
S. 10 (2018) Quan hệ giữa chính sách và pháp luật từ góc nhìn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Tóm tắt
Lại Thị Phương Thảo
 
S. 9 (2016) Quá trình hình thành và phát triển của quyền miễn trừ quốc gia và một số góp ý cho Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Đức Việt
 
S. 11 (2016) Quản lí nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế tư nhân Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Thuỷ
 
S. 1 (2017) Quản lí nhà nước về lao động giúp việc gia đình - Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện Tóm tắt
Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi
 
S. 1 (2017) Quản lí nhà nước về quyền lập hội và việc hoàn thiện Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Anh Đức
 
S. 2 (2019) Quy chế pháp lí quản trị công ti cổ phần tại Vương quốc Anh, Cộng hoà Liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Trương Quang Anh
 
226 - 250 trong số 398 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522