Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2017) Đánh giá khả năng thực thi pháp luật hiện hành về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung
 
S. 1 (2016) Đánh giá một số quy định mới trong Luật doanh nghiệp năm 2014 Tóm tắt
NGUYỄN NHƯ CHÍNH
 
S. 1 (2017) Đánh giá nội dung nhóm điều luật mới trong Phần thứ năm của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Trần Minh Ngọc
 
S. 3 (2016) Đánh giá sự phù hợp của pháp luật bảo vệ rừng ở Việt Nam với các điều ¬ước quốc tế về bảo vệ môi trư¬ờng Tóm tắt
VŨ THỊ DUYÊN THUỶ
 
S. 6 (2017) Đánh giá sự tương thích của pháp luật đầu tư Việt Nam với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU Tóm tắt
Nguyễn Thị Huyền Trang, Cao Thanh Huyền
 
S. 5 (2016) Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN
 
S. 2 (2019) Đánh giá tác động pháp luật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Liên minh châu Âu - kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Ngô Linh Ngọc
 
S. 2 (2018) Đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và những đề xuất Tóm tắt
Đào Lệ Thu
 
S. 10 (2016) Đánh giá tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự và Luật phòng, chống ma tuý Tóm tắt
LÊ Thị Sơn
 
S. 6 (2106) Đại diện bề ngoài nhìn từ góc độ pháp luật dân sự Nhật Bản Tóm tắt
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM
 
S. 4 (2019) Đặc trưng cơ bản của trọng tài thương mại ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Viết Tý
 
S. 5 (2018) Đặc điểm của điều khoản thoả thuận trọng tài thương mại quốc tế và kinh nghiệm cho các bên kí kết Tóm tắt
Nông Quốc Bình
 
S. 9 (2016) Địa vị pháp lí của thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành Tóm tắt
Lê Hương Giang
 
S. 8 (2017) Định dạng chương trình truyền hình - Tài sản trí tuệ mới cần được bảo hộ Tóm tắt
Nguyễn Phan Diệu Linh
 
S. 9 (2018) Định hướng hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản ở Việt Nam Tóm tắt
Vũ Thị Hồng Yến
 
S. 7 (2018) Đối tượng nghiên cứu của luật hình sự so sánh Tóm tắt
Đào Lệ Thu
 
S. 4 (2018) Đổi mới đào tạo đại học ngành luật theo định hướng tiếp cận năng lực - kiến nghị cho Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Tôn Quang Cường, Bùi Đăng Hiếu
 
S. 11 (2018) Điều chỉnh pháp lí về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam - Những vấn đề lí luận Tóm tắt
Bùi Đức Hiển
 
S. 8 (2017) Điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Hàn Quốc và một số kiến nghị cho Việt Nam Tóm tắt
Trần Thuý Hằng, Nguyễn Đức Việt
 
S. 6 (2018) Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận lựa chọn pháp luật và xung đột giữa các điều kiện giao dịch chung Tóm tắt
Ngô Quốc Chiến, Đinh Thị Tâm
 
S. 8 (2017) Điểm mới, điểm hạn chế của chế định hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 và hướng hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Võ Linh Giang
 
S. 1 (2016) Đăng kí bất động sản và đảm bảo an toàn giao dịch bất động sản - Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm các nước Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
 
S. 1 (2016) Đăng kí trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng bất động sản - nhu cầu, thực trạng và giải pháp Tóm tắt
VŨ THỊ HỒNG YẾN
 
376 - 398 trong số 398 mục << < 11 12 13 14 15 16 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522