Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7 (2016) Hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Trang
 
S. 11 (2017) Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và việc hoàn thiện pháp luật dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam Tóm tắt
Đào Ánh Tuyết
 
S. 3 (2016) Hiệu lực pháp lí và việc áp dụng điều ¬ước quốc tế ở Việt Nam Tóm tắt
TRẦN HỮU DUY MINH
 
S. 12 (2106) Hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Kim Lan
 
S. 4 (2018) Hoàn thiện Bộ luật lao động về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể Tóm tắt
Đỗ Thị Dung, Lê Văn Đức
 
S. 1 (2018) Hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam trên cơ sở các cam kết trong CPTPP Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến
 
S. 11 (2017) Hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lí ngoại tệ và tỉ giá theo cam kết của Việt Nam trong CPTPP Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến
 
S. 6 (2017) Hoàn thiện chế định hợp đồng lao động - Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp Tóm tắt
Đỗ Ngân Bình
 
S. 5 (2018) Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Văn Năm
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam Tóm tắt
Phạm Văn Báu
 
S. 11 (2016) Hoàn thiện một số quy định về vốn của doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp năm 2014 Tóm tắt
Nguyễn Thị Ánh Vân
 
S. 1 (2019) Hoàn thiện pháp luật Hàn Quốc về chấm dứt hợp đồng lao động vì lí do kinh tế Tóm tắt
PARK JAE MYUNG
 
S. 12 (2106) Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm thực hiện cam kết trong Hiệp định TPP về quyền tự do lập hội của người lao động Tóm tắt
Trần Thị Thuý Lâm
 
S. 7 (2016) Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tóm tắt
Thân Văn Tài
 
S. 8 (2019) Hoàn thiện pháp luật về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tóm tắt
Đào Thuỳ Linh, Nguyễn Hoàng Việt
 
S. 1 (2019) Hoàn thiện pháp luật về các tổ chức tín dụng theo cam kết trong Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Minh Hằng
 
S. 5 (2018) Hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng thử việc Tóm tắt
Nguyễn Văn Tố Hữu
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện pháp luật về góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tú
 
S. 9 (2018) Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - Bài học kinh nghiệm từ Công ước Viên năm 1980 Tóm tắt
Trần Quỳnh Anh, Vũ Thị Hoà Như
 
S. 8 (2016) Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực ngân hàng Tóm tắt
Lương Khải Ân
 
S. 10 (2017) Hoàn thiện pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đáp ứng cam kết trong khuôn khổ Hiệp định TPP Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Yến
 
S. 10 (2016) Hoàn thiện pháp luật về đăng kí quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Bích
 
S. 10 (2018) Hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hạn và thời hiệu Tóm tắt
Nguyễn Minh Oanh
 
S. 3 (2019) Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam Tóm tắt
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 2 (2016) Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tóm tắt
CAO VŨ MINH
 
101 - 125 trong số 398 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522