Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2017) Hoạch định chính sách trong xây dựng luật, pháp lệnh ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Cao Kim Oanh
 
S. 6 (2019) Hoạt động của Fintech ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng pháp luật điều chỉnh và giải pháp pháp lí nhằm hoàn thiện pháp luật Tóm tắt
Nguyễn Hải Yến
 
S. 11 (2018) Hoạt động ngân hàng ngầm tại Việt Nam - Quy định pháp luật, thực trạng và đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hệ thống Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tú
 
S. 12 (2106) Hoạt động trao quyền sử dụng đất của nhà nước tại Hoa Kỳ và bài học kinh nghệm cho Việt Nam Tóm tắt
Ninh Thị Hiền
 
S. 5 (2017) Hướng cải tiến kiến thức môn học lí luận chung về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Phan Trung Hiền
 
S. 6 (2017) Hướng hoàn thiện chế định hỗ trợ pháp lí cho doanh nghiệp nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt
Nguyễn Viết Tý
 
S. 11 (2018) Improving the law on measures to coerce civil judgment enforcement Tóm tắt
Trần Phương Thảo
 
S. 8 (2017) Khái niệm công lí và kiến nghị bổ sung môn học “công lí và pháp luật” vào chương trình đào tạo cử nhân luật Tóm tắt
Phạm Quang Huy
 
S. 2 (2016) Khái niệm tội phạm và việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC HOÀ
 
S. 12 (2106) Khái niệm về lao động cưỡng bức Tóm tắt
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 3 (2017) Khái niệm, phân loại nhóm đất nông nghiệp và chủ thể sử dụng nhóm đất nông nghiệp Tóm tắt
Trần Quang Huy
 
S. 9 (2017) Khái niệm, đặc điểm của hoà giải tranh chấp lao động Tóm tắt
Đào Xuân Hội
 
S. 2 (2019) Khái niệm, đặc điểm và bản chất của chuyển đổi giới tính Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 9 (2017) Khái quát về nhà nước kiến tạo phát triển và quản trị nhà nước tốt 3 Tóm tắt
Trương Hồ Hải
 
S. 7 (2019) Khía cạnh pháp lí của hoạt động mua bán xăng dầu trên biển theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982 và án lệ quốc tế Tóm tắt
Trần Hữu Duy Minh
 
S. 2 (2018) Khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Đặng Thanh Nga
 
S. 9 (2016) Khắc phục rào cản nhằm bảo đảm tiếp cận công lí cho phụ nữ bị bạo lực tình dục ở Việt Nam Tóm tắt
Phan Thị Lan Hương
 
S. 9 (2016) Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại Tóm tắt
Phạm Thái
 
S. 12 (2017) Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại - Những vướng mắc khi thực hiện và kiến nghị khắc phục Tóm tắt
Vũ Gia Lâm
 
S. 8 (2017) Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Luật bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân Tóm tắt
Đỗ Thị Dung
 
S. 7 (2017) Kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 11 (2017) Kiểm soát quyền lập pháp của nghị viện ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam Tóm tắt
Thái Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Thuý
 
S. 11 (2016) Kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 Tóm tắt
Trương Hồ Hải
 
S. 2 (2019) Kinh nghiệm bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Liên bang Nga và đề xuất cho Việt Nam Tóm tắt
Trần Tuấn Vũ, Trần Kim Chi
 
S. 6 (2017) Kinh nghiệm giảng dạy môn quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp và một số khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thị Anh Thơ, Ngô Trọng Quân
 
126 - 150 trong số 398 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522