Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2017) Kinh nghiệm lập pháp hình sự chống khủng bố của Cộng hoà Liên bang Đức và giá trị tham khảo đối với Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Sơn
 
S. 5 (2016) Làm luật dưới góc độ quyền con người Tóm tắt
NGUYỄN ĐĂNG DUNG
 
S. 3 (2016) Lí luận về biểu tình và quyền biểu tình Tóm tắt
ĐẶNG MINH TUẤN
 
S. 8 (2016) Lí luận về chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật bảo vệ quyền lợi ngư¬ời tiêu dùng Tóm tắt
Khuất Quang Phát, Ngô Thu Trang
 
S. 2 (2018) Lí thuyết “nhà nước tối thiểu” và một số vấn đề về chức năng của Nhà nước Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Đậu Công Hiệp
 
S. 7 (2016) Lịch sử ngành công tố Hoa Kỳ và gợi mở một số vấn đề lí luận về quyền công tố Tóm tắt
Đậu Công Hiệp
 
S. 5 (2017) Luật doanh nghiệp năm 2014- Những bất cập cần khắc phục Tóm tắt
Trần Thị Bảo Ánh
 
S. 5 (2016) Luật học so sánh và cấy ghép pháp luật: Vấn đề phương pháp luận về cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN VĂN QUANG
 
S. 10 (2016) Mô hình hợp tác xã ở một số quốc gia châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Lê NGỌC ANH
 
S. 11 (2017) Môi trường kĩ thuật số và thách thức đối với bảo hộ quyền tác giả Tóm tắt
Vũ Thị Phương Lan
 
S. 2 (2017) Mối quan hệ giữa pháp luật sở hữu công nghiệp và pháp luật cạnh tranh Tóm tắt
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
S. 9 (2017) Mối quan hệ giữa pháp luật tố tụng dân sự với pháp luật dân sự và định hướng hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Tóm tắt
Bùi Thị Huyền
 
S. 5 (2018) Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân Tóm tắt
Đinh Thanh Phương
 
S. 10 (2016) Mối quan hệ pháp lí giữa quyền lợi đ¬ược bảo hiểm và hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuỷ
 
S. 6 (2017) Một số ý kiến về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong trường hợp một người phạm nhiều tội Tóm tắt
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 5 (2016) Một số ý kiến về việc chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Tóm tắt
PHAN THỊ THANH MAI
 
S. 11 (2016) Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật dân sự Tóm tắt
Hoàng Thị Loan
 
S. 8 (2017) Một số quy định chưa thống nhất giữa Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp tư pháp Tóm tắt
Trần Thị Liên
 
S. 8 (2019) Một số vấn đề lí luận về chủ nghĩa hiến pháp Tóm tắt
Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm
 
S. 2 (2016) Một số vấn đề pháp lí và thực tiễn về vùng nhận dạng phòng không trong luật quốc tế Tóm tắt
TRẦN LÊ DUY
 
S. 7 (2016) Miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong quá trình áp dụng Tóm tắt
Trịnh Tiến Việt
 
S. 2 (2016) Nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của bổ trợ tư pháp trong thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
LƯU BÌNH NHƯỠNG
 
S. 4 (2019) Nội dung giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Tóm tắt
Lê Thanh Thập
 
S. 7 (2018) Nội dung đánh giá tác động của chính sách trong quy trình lập pháp Tóm tắt
Đoàn Thị Tố Uyên
 
S. 1 (2019) Nội luật hoá quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền Tóm tắt
Nguyễn Viết Tăng
 
151 - 175 trong số 398 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522