Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2019) Những vấn đề lí luận về quy trình tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Tóm tắt
Nguyễn Văn Tuyến
 
S. 2 (2018) Những vấn đề lí luận về quyền hoà bình Tóm tắt
Hoàng Văn Nghĩa
 
S. 5 (2018) Những vấn đề pháp lí phát sinh từ việc một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết Tóm tắt
Nguyễn Thị Lan
 
S. 13 (2017) Những vấn đề pháp lí và thực tiễn về thoả thuận công nhận lẫn nhau trong các ngành nghề dịch vụ của ASEAN Tóm tắt
Nguyễn Thuỳ Dương
 
S. 10 (2018) Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong một Quốc hội chuyên nghiệp Tóm tắt
Mai Thị Mai
 
S. 13 (2017) Những đặc thù trong cơ chế hợp tác của Cộng đồng ASEAN Tóm tắt
Lê Minh Tiến
 
S. 1 (2017) Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với nhóm tội phạm về môi trường Tóm tắt
Lưu Hải Yến
 
S. 6 (2106) Những điểm mới quan trọng trong Phần thứ 5 của Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
TRẦN MINH NGỌC
 
S. 3 (2017) Những điểm mới trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi
 
S. 3 (2017) Những điểm mới trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các giai đoạn thực hiện tội phạm Tóm tắt
Lê Thị Sơn
 
S. 3 (2017) Những điểm mới trong quy định về các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng của Bộ luật hình sự năm 2015 Tóm tắt
Cao Thị Oanh
 
S. 4 (2016) Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
NGUYỄN VĂN HỢI
 
S. 12 (2018) Pháp luật ASEAN về tự do di chuyển lao động và thực tiễn thực hiện cam kết của Việt Nam Tóm tắt
Bùi Thị Ngọc Lan
 
S. 1 (2019) Pháp luật áp dụng đối với cá nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ
 
S. 5 (2019) Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Tóm tắt
Lê Thị Bích Thuỷ
 
S. 6 (2018) Pháp luật bảo đảm quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Thị Xuân Sơn, Phạm Thanh Tùng
 
S. 4 (2019) Pháp luật cạnh tranh về sáng chế tiêu chuẩn cơ bản theo điều khoản công bằng, hợp lí và không phân biệt đối xử Tóm tắt
Trương Trọng Hiểu, Đặng Huỳnh Thiên Vy
 
S. 13 (2017) Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuận
 
S. 10 (2017) Pháp luật Nhật Bản, Trung Quốc về ô nhiễm không khí và gợi ý chính sách đối với Việt Nam Tóm tắt
Mai Hải Đăng
 
S. 7 (2018) Pháp luật quốc tế về quản lí tài nguyên khoáng sản tại Vùng - di sản chung của loài người Tóm tắt
Phạm Hồng Hạnh
 
S. 12 (2017) Pháp luật quốc tế về quyền đình công và tương quan so sánh giữa pháp luật Việt Nam với một số quốc gia Tóm tắt
Nguyễn Quang Thành
 
S. 3 (2018) Pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm - Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Quang
 
S. 8 (2016) Pháp luật về công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự - Từ góc độ kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện Tóm tắt
Nguyễn Thị Dung
 
S. 4 (2017) Pháp luật về doanh nghiệp xã hội - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt
Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Bảo Ánh
 
S. 8 (2019) Pháp luật về hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ tiếp cận nguồn gen - thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
Nguyễn Thanh Huyền
 
201 - 225 trong số 398 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522