Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Phùng Thị Thu Trang

Tóm tắt


Kết quả học tập (KQHT) là một trong những yếu tố quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên mà còn ảnh hưởng đến nhà trường. Đối với sinh viên, KQHT ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí việc làm, thu nhập cá nhân của sinh viên sau này. Ngoài ra, KQHT còn phản ánh chất lượng đào tạo của nhà trường. Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, KQHT của sinh viên bị chi phối bởi nhiều nhân tố khác nhau từ nhân tố chủ quan đến khách quan. Tuy nhiên, các nhân tố này thường được suy luận dựa trên ý kiến cá nhân hoặc kinh nghiệm của các giảng viên. Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng một quy trình hoàn thiện để xác định và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến KQHT của sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên. Quá trình phân tích và xử lý dữ liệu đều được thực hiện dựa trên các thuật toán phân tích phương sai đơn và đa biến, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến và phân tích hệ số tương quan Pearson trong phần mềm SPSS. Những nhân tố gây ảnh hưởng đến KQHT của sinh viên có thể làm cơ sở để lãnh đạo các Bộ môn, lãnh đạo Khoa đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả phân tích này cũng là thông tin hữu ích cho sinh viên trong Khoa có những kế hoạch và sự phấn đấu để có KQHT tốt nhất.


Toàn văn: PDF